Network

Institut d'Estudis Catalans: https://www.iec.cat/activitats/entrada.asp

Instituto Cervantes 東京: https://tokio.cervantes.es/jp/default.shtm

Gencat_Llengua catalana: https://llengua.gencat.cat/ca/inici/

Associació Japonesa d’Amistat amb Catalunya: www.ajac.ne.jp/top.html

Casal Català Tokyo: https://www.casal.tokyo/

Centre Català de Kansai (CCK): http://cckansai.com/cat/centre.html

FCBarcelona: https://www.fcbarcelona.jp/ja/

Amics Catalans de Kyoto (ACK) facebook